Wystawa Jubileusz 60. lecia Rudy Śląskiej w filatelistyce | The 60 years jubilee of Ruda Śląska philatelic exhibition

07 Jul Sun 14.00
07 Jul Sun 22.00
Ogrody Miejskiego Centrum Kultury Nowy Bytom - Ruda Śląska
Ruda Śląska

We współpracy z rudzkim kołem Polskiego Związku Filatelistów
In cooperation with The Polish Philathelic Union – Ruda Śląska branch

PIEA & Czarna Koniczyna

event organizer