Wykonaj własną spersonalizowaną kopertę festiwalową – warsztat filatelistyczny | Make your own personal envelope – philatelic workshop

06 Jul Sat 16.00
06 Jul Sat 18.00
Ogrody Miejskiego Centrum Kultury Nowy Bytom - Ruda Śląska
Ruda Śląska

We współpracy z rudzkim kołem filatelistów
In cooperation with the Polish Philatelic Union – Ruda Śląska branch

PIEA & Czarna Koniczyna

event organizer