Warsztaty literackie ze śląskimi pisarzami | Silesian writers – literature workshops

05 Jul Fri 19.30
05 Jul Fri 20.45
Stacja Biblioteka
Ruda Śląska
Chebzie

Marta Matyszczak, Grzegorz Kulik, Wojciech Szwieca, Sabina Waszut, Marcin Melon, Krystian Gałuszka

PIEA & Czarna Koniczyna

event organizer