Rafał Wiśniewski & Guests – Concert

22 Jun Sat 19.00
22 Jun Sat
Dom Polski
20 Fitzwilliam Place
Dublin

Rafał Wiśniewski plays keyboard, and music is his great passion. As a teenager, he started composing his first music pieces on a computer and later he learned to play keyboard instruments. In Dublin, his musical passion has developed even more. A few years ago, Rafał organised “Music Nights” in POSK Dublin, to which he invited musicians and performers. Then he started working with various musicians and joined two bands: “Down The River” and “Distinct Orbit”, as a keyboard player. Rafał has a great musical imagination and creativity, which for many years have resulted in various ideas and compositions inspired by many musical genres, such as blues, jazz, funk, pop, rock, electronic and classical music. His most interesting pieces will be performed on the piano at the concert “Rafał Wiśniewski & Guests”, which will also feature Sylwester Ochmański (flute, piano) and others.

Admission €5

Rafał Wiśniewski gra na instrumentach klawiszowych, a muzyka jest jego wielką pasją. Jako nastolatek zaczął układać pierwsze utwory muzyczne na komputerze, a później nauczył się grać na instrumentach klawiszowych. W Dublinie muzyczna pasja rozwinęła się jeszcze bardziej. Kilka lat temu Rafał organizował w POSK Dublin wieczory muzyczne “Music Nights”, na które zapraszał znajomych muzyków i wykonawców. Potem sam zaczął współpracować z różnymi muzykami i dołączył jako klawiszowiec do dwóch zespołów: “Down The River” i “Distinct Orbit”. Rafał ma dużą muzyczną wyobraźnię i kreatywność, które od wielu lat owocują różnorodnymi pomysłami i kompozycjami, inspirowanymi wieloma gatunkami muzycznymi, takimi jak blues, jazz, funk, pop, rock oraz muzyka elektroniczna i klasyczna. Wybrane najciekawsze utwory będą zaprezentowane na fortepianie na koncercie “Rafał Wiśniewski i Goście”, na którym wystąpi również Sylwester Ochmański (flet, fortepian) i inni.

Wstęp €5

Polski Ośrodek Społeczno – Kulturalny w Dublinie

event organizer