Polska Eire Festival Table Quiz

07 Jun Fri 19.00
07 Jun Fri 21.00
Centurm Together Razem
Kilnap Business and Technology Park, Old Mallow RD
Cork

The organization of the PolskaEire Table Quize event is already a tradition at Centrum Together Razem. Table Quiz is a kind of intellectual fun integrating groups. It consists in presenting the question in the form of a question by the Quiz Master to rival groups. The questions relate to general knowledge from Poland and Ireland. We invite you to play. Come and check your knowledge and spend time in good company!

Oranizacja Table Quize w ramach Polska-Eire Festival to już tradycja Centrum Together Razem. Sam Quiz to rodzaj zabawy intelektualnej integrującej grupy. Polega na przedstawieniu zagadnienia w formie pytania przez Quiz Mastera rywalizującym ze sobą grupom. Pytania dotyczą wiedzy ogólnej z Polski i z Irlandii. Niektóre są łatwiejsze, niektóre trudniejsze … ale podobno najłatwiejsze to te, na które zna się odpowiedź. Zapraszamy do zabawy. Przyjdź i sprawdź swoją wiedze i spędź czas w doborowym towarzystwie!

Together-Razem Centre

event organizer