Państwowość polska po I Wojnie Światowej w śląskiej architekturze – prelekcja Marty Lip-Kornatki | Lecture on Polish statehood presence in Silesian architecture after IWW

06 Jul Sat 16.00
06 Jul Sat 16.40
Ogrody Miejskiego Centrum Kultury Nowy Bytom - Ruda Śląska
Ruda Śląska

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej City Historic Monuments Preservation Office in Ruda Śląska

PIEA & Czarna Koniczyna

event organizer