Irlandzko-śląski fusion kulinarny – warsztaty kulinarne | Irish – Silesian cilunary fusion – culinary workshops

06 Jul Sat 11.00
06 Jul Sat 13.00
Ogrody Miejskiego Centrum Kultury Nowy Bytom - Ruda Śląska
Ruda Śląśka

We współpracy z Druidem
In cooperation with Druid pub

PIEA & Czarna Koniczyna

event organizer