Irlandzko-śląski fusion kulinarny – warsztaty kulinarne | Irish – Silesian cilunary fusion – culinary workshops

07 Jul Sun 16.00
07 Jul Sun 17.00
Ogrody Miejskiego Centrum Kultury Nowy Bytom - Ruda Śląska
Ruda Śląska

We współpracy z Druidem
In cooperation with Druid pub

PIEA & Czarna Koniczyna

event organizer