Cork-county of contrasts – photographic exhibition

01 Jun Sat 10.00
01 Jun Sat 17.30
Cork City Libraries
57-61 Grand Parade
Cork

Cork-county of contrasts. Photographic exhibition of Polish artists, showing Cork through the prism of their experiences and observations. A place that we often call home – its diversity, our emotions and everyday life.

Under the supervision of Karolina Klimsiak , Third Eye Photography

Cork- hrabstwo kontrastów. Wystawa fotograficzna polskich artystów, ukazująca Cork poprzez pryzmat ich doświadczeń i obserwacji. Miejsce , które często nazywamy domem – jego różnorodność, nasze emocje i codzienne życie.

MyCork Polish Association

event organizer