Concert Journey Tale – Dublin

01 Jun Sat 19.00
01 Jun Sat 21.00
20 Fitzwilliam Place
Dublin

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Mały Kolberg w Irlandii i jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

This concert will be a story about Poland and how we discover it through our musical journeys.
We visit Polish villages and cities, where during festivals, workshops, dances and music making, we meet old friends and gain new ones. From these trips we bring in melodies, but also memories of hot days and raspberry-smelling sunrises. We are inspired by music that used to resonate in Polish villages, that connected, entertained and moved.
We will tell you about the meetings with our masters, play and sing the melodies we have learned from them. We also create our own compositions for the words of folk poets and old texts of beggars songs.

We invite you to listen and dance.

The event takes place as part of the Mały Kolberg w Irlandii and is co-financed as part of taking care of the Senate of the Republic of Poland over the Polonia and Poles abroad in 2019.

Koncert ten będzie opowieścią o Polsce i o tym jak ją odkrywamy przez muzyczne podróże.
Odwiedzamy polskie wsie i miasta, gdzie przy okazji festiwali, warsztatów, potańcówek i wspólnego muzykowania odwiedzamy starych przyjaciół i zyskujemy nowych. Z tych podróży przywozimy melodie, ale także wspomnienia upalnych dni i pachnących malinami wschodów słońca. Inspiruje nas muzyka wybrzmiewająca na polskich wsiach, która łączyła, bawiła i wzruszała.
Opowiemy o spotkaniach z naszymi mistrzami, zagramy i zaśpiewamy melodie, jakich się od nich nauczyliśmy. Tworzymy także nasze własne kompozycje do słów wiejskich poetek i tekstów dawnych pieśni dziadowskich.
Zapraszamy do wsłuchiwania się i do tańca.

Mały Kolberg Kapela Towarzyska POSK

event organizer