Celtyckie odrodzenie – prelekcja o literaturze irlandzkiej | Celtic revival – Irish literature lecture

05 Jul Fri 17.50
05 Jul Fri 18.40
Stacja Biblioteka
Ruda Śląska
Chebzie

We współpracy z Fundacją Kultury Irlandzkiej
In cooperation with Irish Culture Foundation

PIEA & Czarna Koniczyna

event organizer