Architektura industrialna Irlandii – prelekcja Marty Lip-Kornatki | Lecture on Irish industrial architecture – Marta Lip-Kornatka

05 Jul Fri 17.00
05 Jul Fri 17.45
Stacja Biblioteka
Ruda Śląska
Chebzie

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej
City Historic Monuments Preservation Office in Ruda Śląska

PIEA & Czarna Koniczyna

event organizer