11th edition of International Short Film Festival Oddalenia 2019

15 Jun Sat 20.00
15 Jun Sat 23.00
Dom Polski
20 Fitzwilliam Place
Dublin

The Gala Final of the XI. Edition of IFSS Oddalenia will take place on 15 June 2019 in the Polish House . Over the years the festival has changed a lot, yet the objectives we pursue remained the same: to connect people and countries on the short film ground.

The first and foremost ambition of the festival is to integrate the community of film-makers, producers, directors and artists beyond the state borders. Even though it is Polish Social and Cultural Association in Dublin, who has created ISFF Oddalenia, the festival participants will be able to see films from various countries at the Final Gala. The idea of the Festival is the promotion of Polish artists and Polish productions, especially the shorts, amongst the English-speaking broad publicity.

The International Short Film Festival ODDALENIA collaborates with the other film events in Ireland. Productions awarded at ISFF Oddalenia had been presented at the Richard Harris International Film Festival in Limerick.
The XI ISFF Oddalenia 2019 is partially financed with the Polish Diaspora Funds granted by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Gala Finałowa XI edycji ISFF ODDALENIA 2019 odbędzie się tradycyjnie w Domu Polskim już 15 czerwca br. Jednym z głównych założeń festiwalu jest to integracja środowiska filmowego bez względu na granice państwowe.
Choć festiwal jest przygotowywany przez Polski Ośrodek Społeczno – Kulturalny w Dublinie to na Gali Finałowej uczestnicy festiwalu będą mogli zobaczyć filmy z różnych krajów. Ideą Festiwalu jest promowanie polskich twórców filmowych oraz polskich produkcji filmowych, zwłaszcza produkcji filmów krótkometrażowych w środowisku anglojęzycznym.

Organizatorzy ISFF Oddalenia współpracują z innymi festiwalami na terenie Irlandii. Obecnie Filmy nagrodzone na naszym festiwalu były pokazywane podczas The Richard Harris International Film Festival w Limerick.

Festiwal jest współfinansowany z funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art&V and POSK Polish Social and Cultural Association in Dublin

event organizer